Едвард В. Саїд. Культура й імперіалізм

Зміст         < < <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     > > >

Термінологічний і предметний покажчикаболіціонізм [abolitionism] 139, 154, 243, 355, 358, 405

аванґард [avant-garde] 98, 314, 343 аудиторія [audience] 63, 68, 92, 134, 163, 177, 181, 190, 202, 240, 243, 345, 358, 409, 447; - біла 359; — британська 200; — європейська 20, 182, 197-198, 352; -західна 79, 116, 357, 427; — ісламська 159; — італійська 176; — метрополійна — див. метрополія: метрополійна аудиторія; — північноамериканська 20, 421; - французька 261, 265; автономія [autonomy] 49-51, 69, 82, 94-95, 98, 172, 174, 277, 350, 353, 379, 439-441

авторитаризм [authoritarianism] 66, 207, 308, 325, 385, 434-345, 465

адміністрований світ [administered world] 463

аісторичність [ahistorical] 137, 216, 252, 307, 334-335, 424, 434, 458

американізація [Americanization] 264, 433

американізм [Americanism] 172

англійськість [Englishness] — див. сутність: англійськість

антизахідництво [anti-Westernism] 74, 281

антиідентичнісність [anti-identitarian] — див. ідентичність: антиідентичнісність

антиімперіалізм [anti-imperialism] див. імперіалізм: антиімперіалізм

антикапіталізм [anti-capitalist] див. капіталізм: антикапіталізм

антиколоніалізм [anti-colonialism] див. колоніалізм: антиколоніалізм

антинаратив [anti-narrativist] — див. наратив: антинаратив

антиорієнталізм [anti-Orientalism] див. орієнталізм: антиорієнталізм

антирасизм [anti-racism] — див. расизм: антирасизм

антисистемні рухи [anti-systemic movements] 433, 465

анти-я [anti-self] 216

антропологія [anthropology] 11, 75, 86-87, 92, 95, 101, 161, 171, 211, 224, 226, 248, 265, 278, 296, 363; — і колоніалізм 226

апартеїд [apartheid] 376, 397; — соціальний 16

арабізм [Arabism] 304, 428; див. також націоналізм

арабський ренесанс [Arab Renaissance] 81 {588}

артикуляція [articulation] 91-92, 97, 123, 127; - контрартикуляція 433; — спосіб артикуляції 431

археологія [archeology] 85, 158, 175, 180, 182-184, 186, 194, 295, 460

африканізм [Africanism] 79, 96, 118, 172, 277

афроцентризм [Afrocentrism] 24, 28, 428, 445-446


біженці [refugee] 98-99, 341, 405, 430, 446, 453, 455, 462

біологія [biology] 158, 265, 335, 376-377

буржуазія [bourgeoisie] 104, 121-122, 231, 234, 241, 346, 377-378, 429, 440; — буржуазна революція 313; — буржуазне суспільство 121-122, 373; - націоналістична буржуазія 57, 350, 377, 379; — національна буржуазія 315, 383; - тубільна (місцева) буржуазія 303, 315, 367


«велика гра» [the Great Game] 101, 205-207, 209-210, 212, 216, 228-230, 236-237, 269

вестернізація [westernization] 199, 281

взаємозалежність [interdependence] 56, 96, 108, 154-155, 307, 344, 347, 435, 441, 444, 458; — історій 56, 58, 79, 117, 204, 362, 434

взаємонакладення [overlapping] 96, 98, 129, 286, 291, 320, 344, 441; — досвідів 24, 72, 117, 275, 383, 435, 441; — історій 56, 58, 286; - територій 92, 108, 286, 298, 362, 462

вигнання [exile] 31, 55, 63, 99, 113, 127, 299, 305, 341, 360, 378, 441, 460, 462, 465-466

визволення [liberation] 20, 24, 53, 99, 117, 306, 308-310, 315, 317, 324-325, 330-332, 336-337, 341, 347, 354, 357, 366-368, 372, 374, 376-377, 379-381, 383-386, 389, 417, 420, 424-426, 428, 446, 460, 462-463, 465; — визвольні рухи 21, 66, 278, 312, 359, 364; — політика визволення 65, 377

визволення мови/мовлення [liberating language/speech] 453

викоренення [exterminism] — див. екстермінізм

вилучення [exclusion] 31, 65, 106, 117, 154, 168, 187, 204, 240, 246, 255, 298, 344, 348, 436, 466; — досвіду 66

винайдення традиції [invention of tradition] 53, 72, 172, 222, 369, 458

винятковість, ексклюзивізм [exclusivity, exceptional] 27-28, 71, 340, 399; — американська 397, 406; — західна 79

виробництво згоди [consent manufacture] 400, 442

витіснений голос [suppressed voice] 99, 351

вищість [superiority] 53, 56, 60, 85, 161, 174, 219, 224, 242, 247-248, 262, 318, 339, 415, 422; — расова вищість і леґітимація завоювання 54, 170, 224, 248, 314, 339

відбудова спільноти [restoration of community] 308

відомче бачення [departmental view] 124-125, 127, 129, 156, 247, 407

вільна торгівля [free trade] 50, 126 — 127, 162, 244, 397

віталізм [vitalism] 278

вітальність [vitality] 267, 278 {589}

внутрішнє і зовнішнє [inside and outside] 148

вольовий акт [act of will] 375

«вони» та «ми» [„us“ and „them“; „they“ and „we“] — див. «ми» та «вони»

вплив [influence] 37, 42, 51, 54, 73, 77, 84, 89, 114-116, 118, 125, 130, 157, 183, 232, 240, 275, 285, 308, 341, 352, 356, 362, 442, 449; — і задоволення 232; — його означення 275


гарлемський ренесанс [Harlem Renaissance] 341

ґастарбайтери [Gastarbeiter] 453, 455

гегемонія [hegemony] 48, 89, 95, 104, 107, 139, 171, 240, 267, 295, 320, 332, 349, 379, 384, 404, 407, 424, 444, 450

ґелізм [gaelicism] 320

географія [geography] 24-25, 27, 29, 41-42, 62, 132-133, 154, 162, 169-171, 203, 224, 235-236, 241, 249-250, 252, 256, 258, 261, 264, 266, 272, 275, 297, 318-319, 322, 355, 372-373, 387, 406, 414, 441, 443, 467; - й ідентичність 97, 318; — імперська географія 57, 94, 256, 271, 318; — й історія 91-92, 104, 272; — й історія літератури 92, 104; — колоніальна географія 91, 171, 256; — і культура 92, 97, 170; — її множинність 98, 310; — і моральність 150-151; — і наратив 260; — наука географія і французький колоніалізм 247-248, 265; — і політичне змагання 260-261, 310; — і роман 140, 253, 260-261; — і соціальна історія 93

герменевтика підозри [hermeneutics of suspicion] 357

гібридність [hybrid] 14, 154, 174, 303, 375, 427, 435, 441, 460, 465; -досвіду 51, 104; — культури 30, 51, 104, 344, 441; — опери 178; — прочитання гібридних текстів 119

«гласність» [glasnost] 457

гнозис [gnosis] 278

гостюючі робітники [guest workers] — див. ґастарбайтери

громадянське суспільство [civil society] 261; — в арабському світі 78, 353, 371, 417

гуманізм [humanism] 86, 137, 199, 250, 261, 264, 266, 279, 283, 287, 296, 373-374, 456; — буржуазний 440

гуманітар, гуманітарій [humanist] 14, 28, 54, 85, 102; — і політика 101, 103


дарвінізм [Darwinism] 161

деколонізація [decolonization] 12, 18, 23, 26, 53, 59, 76, 88-89, 118, 203, 237, 250, 267, 278, 284, 299, 303, 305-306, 310, 320, 323, 325-328, 331-332, 335-336, 339, 342, 344, 351, 358, 362, 376, 383, 393, 407-408, 428, 453, 460; — деколонізація думки 426; — її наратив 330; — і повернення географічної території 133, 297, 303; — її політика 65, 347, 377; - і розчарування в ній 66

деконструкція, деконструктивісти [deconstruction, deconstructionists] 23, 102, 106, 174, 253, 279, 345, 357, 361, 371, 423, 437, 440, 445-446 {590}

демократія [democracy] 59, 100, 364, 408, 418-419, 432-433, 459-460; — антидемократичне 364, 423

деформації [deformations] 192, 204, 427, 452

джайнізм [Jainism] 291

джинґоїзм [jingoism] 155, 340, 397

дискурс [discourse] 11, 17, 24-25, 28, 43, 49-50, 55, 60, 64, 68, 71, 76, 79, 94, 102, 106-107, 116, 128-129, 156-158, 162, 166, 170, 172, 244-245, 247, 251, 261, 265, 275, 277-278, 306, 311, 315, 327, 330-331, 339, 343, 346, 353, 360-362, 364, 371.383, 420, 423-424, 431, 435, 438, 444, 449-450, 459-460; — панівний дискурс [dominating discourse] 96, 464

дискурс підозри [discourse of suspicion] 279; див. також герменевтика підозри

дискурс Розвитку та Модернізації [discourse of Development and Modernization] 406

дискурс теоретичного уникнення [discourse of theoretical avoidance] 279

діалектика [dialectic] 91, 279, 435; — антисталінська 354; — діалектика пана і раба [masterslave dialectic] 298; — діалектика суб’єкта і об’єкта [dialectic of subject and object] 298; — неґативна діалектика — див. неґативна діалектика

доба імперії [the age of empire] 42, 104-105, 133, 138, 174, 204, 238

доктрина Монро [Monroe Doctrine] 398

досвід [experience] 22, 26, 28, 30, 37, 46, 49, 51, 62, 64, 67, 7071, 74-75, 82, 89, 118, 140, 154156, 161, 169, 178, 184, 224-226, 253, 266, 269, 276, 301, 311, 313, 332-337, 344, 354, 361-362, 366-367, 371, 376, 378, 381382, 404, 410, 417, 420-421, 425, 441, 442-443, 448, 453, 460, 464, 466-467; — африканський 61, 242, 336, 381; — безпосередній досвід 72, 118, 326, 336; — взаємопов’язаність досвідів 386; — вихолощений досвід 448; - імперський досвід 12, 39, 45, 54, 57, 72, 83, 115, 135, 200, 205, 239, 270, 284, 361, 424; — його інтерпретації 71; — інший досвід 101; — як історична формація 71; — його переплетеність і взаємонакладність 24-25, 56, 58, 7273, 79, 83, 104, 117, 275, 278, 307, 362, 383; — суперечні досвіди 55, 72, 99, 348-349


екологічний імперіалізм [ecological imperialism] 171, 418

екологічний рух [ecological movement] 433

екологія [ecology] 318, 423, 443, 459

експансія [expansion] 45, 63, 107, 113, 121, 124, 136, 139-140, 150, 160, 247, 267-268, 344, 365, 403, 405, 408, 465

експертність [expertise] 406, 413-414, 429, 444, 446-447, 449

екстермінізм, викоренення [exterminism] 102, 418-419

екстремізм [extremism] 432

еміґрація [emigration] 61, 90, 99, 113, 138, 263, 300, 369, 429, 462-463 {591}

емпіризм [empiricism] 199, 355, 440

епістемологічна революція [epistemological revolution] 376

есенціалізм [essentialism] 67, 78, 96-97, 160, 223, 278, 364, 428, 433; — його теорії 71

естетика [aesthetics] 25-26, 48, 123, 126, 130, 154, 162, 165, 180-181, 197-198, 205, 211, 223, 237-238, 272, 349, 358, 425, 439, 441; — доктрина її автономії 104, 439-441; — імперська 62, 271; — і політика 67, 105, 129, 173, 182, 272, 358, 429, 442

етатизм [statism] 308, 370

етнографія [ethnography] 12, 17, 71, 97, 101, 128-129, 161, 170, 173, 190, 205, 226, 248, 275, 295, 299


євгеніка [eugenics] 169

європоцентризм [Eurocentrism] 24, 67, 69, 87-88, 90, 259, 313-314, 323, 339, 365, 384-385, 433, 445, 460

єгиптологія [egyptology] 179, 181-182, 190


живопис [painting] 159, 170-172, 174; — колоніальний 243

жіночий рух [women’s movement] 309-310, 314, 317, 370-371; — та імперія 98, 309-310


загальний зразок [general pattern] 463

задоволення [pleasure] 12, 15, 173, 199, 207-208, 229, 276-277, 442

залежність [dependence] 40, 44-45, 56, 83, 105, 153, 203, 246, 275, 277, 295, 312, 315, 343, 350, 353, 367, 370-371, 394, 408, 419, 459-460; — її динаміка 366-367

залучення [inclusion] 60, 65, 106, 187, 204, 346, 354, 443, 460; див. також інклюзивність

замкненість [confinement] 375-376, 385-386, 438, 454, 462, 466

заморське панування, віддалені володіння, віддалені землі (території), домініони [overseas rule, distant lands, overseas dominion] 11, 16, 25, 43, 47, 104-106, 111112, 119, 133, 139, 147, 151, 155, 267, 270, 313, 340-341; — його ідея 26-27

заперечна здатність [negative capability] 216

збирання світу [collection of the world] 299

знерухомлення [immobilization] 385

зовнішнє і внутрішнє [outside and inside] 148

зустріч [encounter] 58, 61, 156, 271, 286, 290, 343, 435; — імперська 12, 64, 81, 197; — колоніальна 83, 138, 197, 226, 244, 301-302, 322; - метрополійна — див. метрополія: метрополійна зустріч


ідентичнісна політика, політика ідентичності [identity politics] 24, 310, 371, 436

ідентичність [identity] 12-13, 29-30, 41, 47, 52-53, 57, 78, 96, 116117, 122-123, 132, 155, 168-169, 187, 197, 211, 231-232, 234, 243, 257-258, 260, 287, 302, 308309, 313, 318, 320, 324, 344, 358, 372, 379, 381, 388, 418, 427-428, 434-435, 439, 445, 450, 455, 459-460, 464, 467; — алжирська 372; — американська 30; — антиідентичнісність 379; — арабо-ісламська 53, 353; - арабська 260; — арабсько-протестантська 81-82; — африканська 278; — битви за неї 97; {592} — британська 97, 123, 435; — її втрата і відновлення 258, 318, 371-372; — географічна 318; — гібридна 435; — деколонізована 320; — й імперія 29, 112; — імперська 450; — ірландська 321, 332; — карибська 359; — і культура 13, 29, 169; — культурна 29, 96-97, 444-445; — локальна 324; — «ми» та «вони» — див. «ми» та «вони»; — і мова 302; — і націоналізм 308; — національна 12, 41, 52, 132, 135, 139, 155, 249, 321, 324, 335, 359, 368, 371, 428, 442, 455; — офіційна 434, 437; — її потреба в протилежності 96-97; — релігійна 445; - самоідентичність 358, 437; — сконструйована 435, 439; — французька 112, 132, 181-182, 249; — цілісна 187, 302; див. також ідентичнісна політика

ідеологічна думка [Ideological thought] 345

ідеологія [ideology] 14, 23, 25, 43, 48, 54, 58, 72-73, 76, 80, 83-84, 88, 97, 99, 104, 114, 121, 133, 135, 147, 189, 201, 267, 346-347, 350-351, 355-356, 364, 368369, 371, 382, 395-396, 418, 422, 446, 449

імміґрація [immigration] 16, 24, 3031, 52, 98, 112, 127, 280, 343, 354, 365, 405, 430, 438, 453, 455, 462

імперіалізм [imperialism] 13, 2027, 29, 38-39, 43, 46, 48, 50-51, 54-56, 62-64, 67-69, 79, 83-84, 86, 99-100, 106-108, 115-117, 121, 124, 165, 168-169, 172, 197, 204, 217-218, 221, 223, 230, 234, 237-240, 243-244, 246, 248, 251, 254, 267, 271, 278-279, 283-287, 294-295, 297, 303, 306, 308, 310, 312-315, 317, 319, 323-324, 326, 328, 330, 337-340, 343, 353, 355, 358, 362, 364-367, 370-372, 374, 376, 378-381, 383-389, 393-394, 397-398, 404, 413, 426, 428, 430, 433, 447, 460, 462, 464-465, 467; — як акт географічного насилля 133, 318; - американський 397, 406, 409, 414, 416, 421-422, 444, 449; — антиімперіалізм 21-22, 64-65, 103, 116-117, 268, 283, 308, 310-311, 318, 330, 338, 340-341, 343, 349, 365-367, 370, 378, 380, 385-386, 389, 403, 457; — британський 156; - високий або класичний імперіалізм 39, 42, 47, 70, 76, 80, 86, 136, 246, 270, 312, 393, 407, 433; — й естетика — див. імперія: й естетика; — і задоволення від нього 173, 207-208, 229, 237; — та ідентичність 139; — його ідея 120; - культурний 384, 407; — модерний 24, 40, 46, 76, 119, 313; — його образи 114, 168, 201; — його означення 41, 44, 139, 267; — як освітній рух 84; — і роман — див. імперія: і роман; — створення ним єдиного (ґлобального) світу 25, 40, 43, 58, 95, 170; — та третьосвітній націоналізм 28-29, 297; — французький 156, 377

імперіум [imperium] 43, 46, 161, 278, 295, 314

імперія [empire] 11, 18, 24-27, 30, 39, 41, 46, 48-49, 51, 64, 68-70, 92, 97-98, 100, 114, 124, 135, 152, 198, 201, 207-208, 217, 223, 227-228, 239, 241-243, 246-247, 249-251, 267-268, 271-272, 278-281, 286, 294-295, 297, 312, 314-315, 337, 340-341, 343-344, 355, 365-366, 370, 374, 385, 387, 393, 397, 399, 405, 413, 419, 424, 444, 462, 465; — і академічні дисципліни 95, 101-103; — як безупинне підприємство 45, 62, 146, 281, 312; — і географія 57, 91-92, 133; — й естетика 48, 62, 104-105, 122-123, 165, 173, 197, 205, 230, 237, 272; — імітування імперіями одна одної 26-27, 43; — її інтеґративна сила 40, 58; — й історія 58, 92, 200; — і культура XIX ст. 44, 50, 314; - культурний арґумент на її користь 169, 268; — і мистецтво 178, 197, 207, 267; - і модернізм 270; — її означення 44; — опір їй 12, 70, 84, 98, 137, 219-221, 268-269, 281, 283-284, 286, 288, 295, 298, 304, 311, 343, 362, 365, 385; — і порядок 146, 228; — і репрезентація 136, 264; — її риторика 112; — і роман 12, 15, 23, 41, 61, 111-113, 120-123, 127, 140, 200, 203-208, 210-213, 217-218, 225, 235, 237-238, 254-256, 260-262, 265, 269-270, 287-288, 296; — суперечність її досвідів — див. досвід: суперечні досвіди; — суперництво імперій 43, 81, 223, 271, 285, 340 {593}

імперська авантюра [imperial adventure] 27, 101, 153

імперська зустріч [imperial encounter] — див. зустріч: імперська

індуїзм [Hinduism] 218, 224, 288-289, 291, 431

індустрія свідомості [consciousness industry] 409, 463

індустріалізація [industrialization] 49, 104, 123, 138, 147, 161-162, 167, 195, 313, 369, 395

інклюзивність [inclusiveness] 63, 154, 243, 264, 271

інтереси [interests] 18, 23, 25, 27, 29-30, 43, 47, 57, 64, 76-77, 101-102, 116, 188, 126, 138, 140, 147, 152-153, 157-158, 160, 172, 226, 245, 268, 282, 319, 338, 347, 356, 367, 381, 398-399, 402, 412, 422, 431, 434, 442, 447; — доктрина інтересів 268

інтерпретація [interpretation] 16-18, 25, 47, 71, 76, 81, 83, 95, 102, 119, 150, 152-153, 178, 190, 204, 216, 237, 254, 264, 275, 312, 362, 373, 381, 383, 430, 435, 443, 466

інше [other] 20, 23, 27, 29-30, 43, 71, 79, 95, 101, 119, 137, 160-161, 170, 174, 177, 218, 236, 243, 246, 275, 294, 298, 307, 350, 364, 375, 384, 404, 409, 413, 418, 423, 432-433, 438, 449, 456, 460, 467; — в живописі 243; — «інші» літератури 87 — 88, 440; — його присутність 262; — розуміння Іншого 85, 102, 216

ірландськість [Irishness] — див. сутність: ірландськість

іслам [Islam] 28, 53, 75, 78-80, 97, 196, 218, 263, 279, 287, 289, 310, 323, 349, 353, 363, 366-367, 381, {594} 413-414, 420, 426-428, 431, 436, 455, 464; — його американські репрезентації 413, 415, 420; - його орієнталістичний опис 11; — фундаменталізм 75, 304, 324, 430; ісламоцентризм [Islamocentrism] 24, 28

іспанізм [espagnolisme] 232

історицизм, історицисти [historicism, historicists] 92, 102, 106, 423

історична доля [historical destiny] 67

історична неодмінність [historical necessity] 80-81, 200

історіографія [historiography] 12, 30, 41, 87, 128, 156, 158, 175, 245, 351-352, 355, 357

історіописання [historical writing, writing of history] 31, 172, 424; — і розширення імперії 294

історія [history] 13, 20-25, 27, 30-32, 38-40, 42-43, 47, 50, 52, 56, 58-60, 62-63, 65-66, 70, 72, 7576, 80-82, 85, 87, 89, 95-96, 122, 134, 156, 163-164, 167-168, 191, 198, 203-204, 208, 218, 226, 237, 241-242, 245, 254, 258-261, 266-267, 277, 279-280, 282, 286-287, 291, 293-294, 301-304, 306-308, 310, 312-313, 315, 320, 323, 325, 328, 330, 334-337, 340, 342, 344-348, 351-353, 357, 359-360, 362, 367, 371, 374, 376, 380-381, 385-389, 399, 404, 414-415, 419-424, 434, 437, 441, 444, 446, 451-452, 458-460, 462, 467; — і географія 91-92, 272; — її досвід 25-26, 42, 154; — її ідея 90; — і культура 26-27, 92, 94; — її множинність 58-59, 98, 101, 219, 237, 242, 245, 255, 265-266, 310, 316, 321, 327, 336, 364, 389, 434; — як наука 92, 97, 159, 224, 248, 275, 363, 394; — національна 379; — її офіційна та спірні версії 306, 338, 434-^36, 449, 451; — переплетення історій 56, 58, 79, 84, 92, 108, 354, 362, 382, 435; — її привласнення 132, 200, 373; — просторова 17; — і роман 131, 150-151, 153, 155, 205; — «третій світ» 388


Кайзер-і-Гінд [Kaiser-i-Hind] 228

канон [canon] 103, 106, 115-116, 153, 191, 203, 224, 287, 311, 423, 441, 446, 456; — дискусія про канон на Заході 78, 104; — національний 439; — його перегляд (реінтерпретація)99, 107, 119

капіталізм [capitalism] 152, 249, 318-319, 375, 393, 433; — ґлобальний 369; — його ісламські корені в Єгипті 84; — колоніальний 244, 346, 350; — пізній 373

капіталістичне друкарство [printcapitalism] 305

картезіанство [Cartesianism] 199

картографування (нанесення на карту) [mapping, charting] 75, 104, 319-320, 355, 389, 427, 441, 458, 460; — духовної території 319, 428

католицизм [Catholicism] 88, 270, 323

кінець історії [the end of history] 362, 445, 460

«кінець модерності» [end of modernity] 458 {595}

колаборація [collaboration] 27, 44, 129, 191, 220, 244, 297, 316, 364-365, 367

колоніалізм [colonialism] 46, 48, 53, 55, 59, 61, 66, 80, 83, 88, 195, 202, 236, 240, 243, 245-246, 251, 269, 279, 281, 286, 295, 297, 300, 309, 315, 328, 330, 334-336, 338-340, 344-345, 348, 350-351, 358, 370-374, 378, 385, 408, 415, 417, 425, 440, 443, 452; — антиколоніалізм 65, 81, 112, 280, 295, 338-340, 359, 370, 397, 428; — бельгійський 63, 118, 120, 285; - британський 63, 120, 146, 203, 206, 210, 215, 217-218, 221, 225-226, 228, 241, 260, 284, 291, 307, 313, 321, 356; — голландський 285, 357; — іспанський 146, 185, 313, 356; — німецький 285; — його означення 44; — опір йому 70, 96, 268, 279-281, 295, 298, 338-340, 354; — португальський 146, 285, 313, 356, 380; - староримський 119-120, 146, 313; — й утилітаризм 241; — французький 117, 146, 246-247, 250-255, 260-261, 264-265, 267, 285, 295-296, 313, 340-341, 366, 377, 380

колоніальна зустріч [colonial encounter] — див. зустріч: колоніальна

колонізація [colonization] 113, 132, 135, 169, 242, 250, 263-264, 295, 301, 313, 319, 356, 376; — реколонізація 397

колонії [colonies] 39, 42, 52-54, 56, 59-60, 63-64, 80, 127, 133-134, 137-138, 147, 156, 164-165, 169, 173, 224, 236, 240, 244-245, 247, 249, 260-261, 265, 268, 281-282, 285, 295, 301, 314, 318-319, 321, 338-339, 346, 349, 357, 380, 383; — як безупинні підприємства 45; — білі колонії 16, 125, 203; - і підтримання трибу життя вдома 105, 116-117, 133, 141-143, 146-148, 150-151, 155, 170; — як царини можливостей 18, 50, 113-114

компаративісти [comparatists] — див. порівняльне літературознавство

комунізм [communism] 47, 408, 427, 440, 451; — і деколонізація 66

консенсус [consensus] 124, 400, 403, 437-438, 449-450; — на Заході 67; — імперський 98; — націоналістичний 308

консолідоване бачення [consolidated vision] 127, 243, 246, 337

контамінація [contamination] 441

контрабанда [smuggling] 429

контрапунктний аналіз [contrapuntal analysis] 116-117, 174, 178, 191, 218, 361, 443

контрапунктність [contrapuntal] 30, 56, 72, 85, 95-96, 136, 237, 259, 279, 306, 314, 362, 386, 388, 462, 467

контрнаратив [counter-narrative] — див. наратив: контрнаратив

контрнасилля [counter-violence] — див. насилля: контрнасилля

корпорація [corporation] 20, 359; — мультинаціональна 430; — транснаціональна 394, 408

космополітичні письменники [cosmopolitan writers] 429

кочування [nomadic] 30, 386, 461 462

критика [criticism] 38, 56, 69, 86, 93, 102, 107, 114, 168, 275, 343-344, 351, 364, 385-386, 403, 406-407, 423-426, 430, 433, 435-437, 439-440, 442, 460 {596}

критична теорія [critical theory] 106-107, 385, 409, 459

культура [culture] 11-12, 20-27, 29-32, 43-48, 51-52, 56-57, 70, 7576, 78-79, 81, 85, 92, 94-95, 9798, 101-102, 104, 107, 111-112, 114-116, 119, 137, 150, 155-156, 158, 162, 165-172, 174, 177-178, 189, 209, 218, 224, 227, 236, 238-239, 243, 251, 267, 270272, 275, 278-282, 286-287, 294-295, 297, 302-303, 305-307, 309, 313-315, 317, 321-322, 337, 341-345, 351-353, 361-363, 365, 367, 370, 372-373, 379-382, 384, 386, 404, 408-409, 416, 418-423, 425, 430, 435, 437-441, 444-447, 449-452, 455-456, 458-460, 463, 465, 467; — арабська 415, 435-436; - її відокремлення від мирського 14-15, 48-50, 102-104, 106, 174, 199-200; - європейська 407; — західна 373; — імперіалістична 374; — імперська 236, 243, 298-299; - креольська 382; — націоналістична 371; — національна 48-49, 72, 87, 95, 305, 308, 359; — її неоднорідність 28, 51, 84; — її означення 12-13, 88; — опозиційна 365, 370, 382; — і політика 14, 67, 86, 93, 102 — 103, 107, 135, 153, 286, 337; — політична 419; — і репрезентація 102-103, 160, 222; — і розширення імперії 26, 41, 314; — тубільна 381

культура незадоволення [culture of complaint] 28

культурна конфігурація [cultural configuration] 429

культурний імперіалізм [cultural imperialism] — див. імперіалізм: культурний


лімінальність [liminal] 211-212, 215

лінґвістика [linguistics] 103, 156, 158, 161, 170, 425

лінійність [linear] 30, 208, 327, 354, 382; - лінійний розвиток 441

література [literature] 48-49, 55, 70, 79, 85, 88, 97-99, 102, 126, 137, 153, 159, 162, 168-170, 172, 275, 295, 304, 306, 333, 342, 348-349, 380, 384, 386, 422-423, 425-426, 428, 430, 436, 439-444, 446-447; — англійська 17, 50, 116, 121, 138, 156-157, 161, 201, 203, 238, 311, 426; — англомовна 425, 427, 429-430, 432, 441; — арабська 411, 415-416, 435, 440; — африканська 303, 336-337, 440; — європейська 37, 88, 90, 116, 299, 301, 343; — жіноча 442; — західна 18, 90, 104, 107, 441, 456; — корінна американська 425; — і націоналізм 87, 333, 441; — неєвропейська 440; — передромантична 139; — і політика 440; - постколоніальна 106, 342, 432; — російська 157; — світова 88, 91-92, 441; - Сполучених Штатів 90, 403-404; — франкомовна 435; — французька 155, 157, 263; див. також роман

література розв’язки [fiction of resolution] 131 {597}

літературознавство [literature, literary study] 363, 439

логіка насмілювання [logic of daring] 103, 453, 462


мандрівна теорія [traveling theory] 446

марґіналізація, марґінальність [marginalization, marginal] 63, 67, 75, 99, 116, 250, 306, 361, 440, 450-451, 463, 465

марксизм, марксисти [Marxism, Marxists] 93, 102, 106, 115, 278-279, 285, 348, 370, 375, 385-386, 399, 445-446

медіа [media] 58, 67, 77-78, 107, 400, 403, 407-408, 412-413, 418, 422-423, 430-431, 442, 447-449, 453, 455, 458; — і культурний імперіалізм 407-408

медіа-репрезентації [media representations] 67, 76, 79; - арабів на Заході 77

меншість, меншина [minority] 18, 30-31, 57, 67, 81, 98-99, 147, 154, 219, 280, 304, 317, 364, 369, 371, 419, 452, 460

метафізика [metaphysics] 41, 136, 330

метафізика сутностей [metaphysics of essences] 323

метод [method] 25, 29, 55, 87, 95, 114, 249, 268, 334, 343, 355, 361, 374, 382, 386, 435, 440; — засилля західного методу 80

метод клопоту [technique of trouble] 371

методологія [methodology] 76, 92, 350, 387; - постколоніальна 357; метрополійна зустріч [metropolitan encounter] — див. метрополія: метрополійна зустріч метрополія [metropolitan] 11, 17, 23, 27, 42-44, 46-47, 55, 68, 70, 91, 95, 97-99, 103, 105-106, 108, 123, 125-126, 128, 132, 134, 137-138, 145, 147, 151, 159, 163, 167-168, 172, 174, 198, 205, 236, 265, 279, 281, 286, 294, 310, 317, 319, 338, 340-341, 343-344, 353, 357-358, 361, 383, 385-387, 393, 424, 427, 431, 440, 452, 454; — метрополійна аудиторія 358, 361; - метрополійна зустріч 343; — метрополійна історія 16, 95, 364; — метрополійна культура 75, 95, 98, 162, 170, 239, 285-286, 306, 343-344, 352, 370; - метрополійна література 441; — метрополійна присутність 123; — метрополійний центр 442; — опозиція в ній 383

«ми» та «вони» [„us“ and „them“; „they“ and „we“] 12-14, 27, 29, 47, 59-60, 101, 137, 169, 190, 227, 283, 300-301, 361, 410, 424, 432

минуле [past] 18, 27, 47, 52, 55, 65, 89, 121, 133, 195, 199, 238, 257, 259, 264, 266, 275-276, 289, 298, 301, 303, 322, 325, 334-335, 344, 350-351, 359, 372, 374, 388, 417, 435, 450, 452, 460; — його версії 38, 53, 56, 174, 298-299, 301, 358; — його вплив на сьогодення 54; — й інтерпретації теперішнього 37-38, 42, 54, 103, 268; — його історизація 132; — образи минулого 38, 436; — переплетення із теперішнім 37-38, 51, 58, 70, 72, 77, 81, 108, 159, 166, 168, 171, 268

мистецтво [art] 19, 48-49, 73, 89, 107, 165, 179, 188, 197, 207, 224, 270, 272, 277, 314, 343, 369, 385, 422, 424, 430, 437, 439, 442, 454, 459-461; {598} — його автономія 50, 106; — арабське 415-416; — його заанґажованість 27, 41, 58, 167, 178; — постколоніальне 415-416

міґрація [migration] 113, 429, 453, 461-462, 464-465; - тема міґрації 429

мікрофізика влади [micro-physics of power] 65, 172, 385

мімезис [mimesis] 382

місіонери [missionaries] 82-83, 156, 171, 199, 258, 278, 280, 284, 300, 349, 366

місія [mission] 40, 61, 90, 98, 120, 148, 221, 243, 315, 399, 413, 446, 462; — імперська 112, 135, 168, 317, 368, 403; — історична 403-404; — колонізаційна 47, 114; — цивілізаційна 22, 60, 69, 170, 199, 248, 312, 315

міф про заснування [foundation myth] 437

міф про «лінивого тубільця» [myth of the „lazy native“] 224, 245246, 346, 350, 356

мова [language] 68, 86, 88, 137, 139, 149, 163, 201, 225, 234, 299, 301-302, 305, 314-316, 327, 342, 346, 353, 361, 363-364, 377, 387, 421, 424, 426-427, 433-434, 467; — англійська 158, 234, 303, 425-427; — арабська 158, 256, 260, 300, 349, 371, 426; — африканська 303; — бенґалі 234; — її викривлення 360; — гінді 234; — грецька 231; — ґельська 317; — двомовність у Індії 158; — китайська 234; — класичні 87; — латина 234; — і національна культура 305; — пушту 234; — санскрит 158, 279, 282, 425; — теорії мови 385; - тубільна 320; — урду 234; — французька 379; — чужоземні мови 90

модернізація [modernization] 59, 194, 241, 283, 296, 315, 365, 368, 406-407; — ісламу 75

модернізм [modernism] 103, 270, 311, 341-342, 459

модерність [modernity] 308, 322, 435-436, 458

музика [music] 29, 96, 112, 171, 176-178, 180, 185-191, 207, 223, 280, 343, 348-349, 461-462

мультикультуралізм [multiculturalism] 14, 31, 420, 445-446, 460


надбудова [superstructure] 465

накопичення [accumulation] 40, 44, 121, 277, 373, 393, 465; — його ідеологічна підтримка 104, 106, 314; — накопичення територій 104, 200

наратив [narrative] 13, 17, 24-25, 61-64, 96, 104, 118, 120, 134, 156, 159, 171, 200, 244, 257, 259-260, 264, 269, 271, 275, 278-279, 291, 305, 322, 326, 330, 334, 352-354, 357-359, 377-379, 382, 384, 386-387, 389, 437, 452, 464; — антинаратив 386; — арабський 306; — і влада 120, 126-127, 131, 160; — його зникнення 352; — й ідентичність 132; — й імперія 13, 26, 119, 122, 128, 135, 172, 240, 243, 250, 254, 259, 265, 267, 270, 277, 299; {599} — й історія 242; — контрнаратив 330, 378-379, 451 — і минуле 133-134; — і моральний порядок 133-134; — напівофіційний 451; — ненаратив 388; — офіційний 378, 439, 451; — санкціонований 437

наратив дослідження [exploration narrative] 121

наративи просвітництва й емансипації [narratives of emancipation and enlightenment] 12, 31, 65, 103, 352, 457

наративізація суспільства [narrativization of society] 132

нарація [narration] 13, 300

насилля, насильство [violence] 95, 172, 199-200, 280, 300, 326-327, 330-333, 363-364, 372, 375-377, 380-381, 388, 403, 409, 413, 419, 421, 429, 449, 456, 458; — контрнасилля 372, 376

наука [scholarship, science] 48-49, 62, 73, 87, 89, 181, 280, 284, 315, 343, 360, 362, 366-367, 386, 423-424, 445, 453, 460; — і колоніалізм 73-74, 83, 158-161, 171, 182-183, 199, 203, 224-228, 241-242, 245, 247248, 313, 385; — і націоналізм 87; див. також спеціалізація: в науці

націєтворення [nation-making] 139

націоналізм [nationalism] 14, 24, 28-30, 54, 59, 65, 71, 76, 80, 87, 99, 104, 117-118, 224, 255, 290, 298, 304-308, 311, 315-318, 323-326, 330, 332-334, 338-340, 349, 353, 357, 365-368, 370-371, 374, 378-379, 382-383, 386, 407, 417, 419, 426, 429, 440, 452, 460; — азійський 295; — алжирський 258, 260, 267; — антинаратив 464; — арабський 259, 348-349, 352353, 359-360, 362, 364, 414, 417; — африканський 295, 341, 348; — близькосхідний 28; — і визвольні рухи 298, 330; — і відтінок патріархальності 317; — і грамотність 418; — індійський 220, 271, 291-293; — ірландський 320, 322, 332; — ісламський 259, 287-288, 364; — леґальний і нелеґальний 377-378; — і літературознавство 85, 87, 439; — мусульманський — див. націоналізм: ісламський; — його наратив 357; — незахідний 307; — ортодоксальний 379; — і «третій світ» 297, 306-307, 310, 369; — третьосвітній 28-29, 428, 457; — тубільний 54, 96, 117, 449

національна безпека [national security] 90, 410, 428

нація-держава [nation-state] 303 не-Захід [non-West] 23, 67, 79, 95, 101, 184, 253, 268, 275, 282, 286, 307, 349, 382, 386, 423, 441, 446, 488, 450, 452

неґритюд [négritude] 53, 304, 317, 322-323, 349, 388, 428

неґативна діалектика [negative dialectic] 322

неєвропейськість [non-European] 12-13, 20, 62, 69-70, 78, 80, 92, 94-95, 101, 116, 128, 136, 155, 159, 168, 186, 238, 243, 252, 258, 275, 280, 296-297, 299, 302, 308-309, 312, 314, 317, 330, 339, 341, 349, 358, 365, 368, 370, 381, 397, 439-440; — її зведення до вторинного статусу 106; {600} — її репрезентація 159-160, 168, 175, 181

незалежність [independence] 12, 18, 21-22, 24, 38, 51, 53, 56-57, 60, 62, 64, 69, 72, 75, 82, 92, 99, 118, 135-136, 192-193, 203-204, 218-219, 237, 255, 258-261, 277, 281, 283, 285-286, 290, 297, 305-307, 309-311, 316, 325, 345, 347, 350, 352-353, 358, 362, 364, 366, 368-369, 371-374, 379, 383-384, 405, 407-408, 426, 441, 453, 462, 466

ненаратив [non-narrative] — див. наратив: ненаратив

неозорі образи [overscale/out-of-scale images] 431 — 432

неоімперіалізм [neo-imperialism] 64, 429

неофашизм [neo-fascism] 452

нечистість [impurity] 178, 382, 465

нижчість [inferiority] 14, 45, 48, 54, 67, 87, 135, 160, 162, 167, 170, 174, 204, 223, 246, 248, 295-296, 298, 313, 332, 339, 366, 371, 384, 405, 433

Новий світ [New World] 121, 301

«новий світовий порядок» [New World Order] 394, 408, 420; — його риторика 19


обгороджування [enclosure] 138, 441, 447

об’єктивність [objectivity] 246, 323, 360, 361; — і тубілець 238, 361

обурення [ressentiment] 302, 323, 380

одновимірне суспільство [one-dimensional society] 409

окциденталізм [occidentalism] 71, 104, 445

«опанування життям» [regrasping-of-life]214

опера [opera] 41, 137, 174-181, 184-192, 194, 196-198, 275

опір, протистояння [resistance] 12, 20, 28, 45, 56, 65, 69-70, 8081, 83-84, 94-96, 98, 103, 116-118, 127-129, 161, 167, 193, 219-220, 234, 237, 243-245, 251, 258, 261, 263, 268-269, 280-281, 283-284, 286-288, 290, 293, 295, 298, 301, 303-306, 308-310, 314-315, 323-324, 337-339, 352, 354, 356, 360, 362, 365, 367, 369-370, 381, 383, 385-386, 403, 444, 460, 462; — внутрішній 46, 135, 137, 243, 267, 271; — вторинний 298; — його небезпеки 99, 298; — культура опору 70, 301, 305, 314, 320, 342, 371, 382, 424; — культурний опір 381; — і література 70, 106, 306, 318, 337, 380; — первинний 298, 309, 383; — теорія опору 70, 383

оповідь [the story] 13, 61-63, 67, 210, 232, 240, 242, 354-355, 442

опозиція [opposition] 65, 85, 99, 245, 253, 286-288, 314, 323, 330, 337-338, 341-342, 360, 364-365, 370-372, 375, 383, 385, 403, 433, 460, 462; — бінарна 29

організація простору [organization of space] 375, 450; — в колоніальній Австралії 17; — колоніального міста 31, 47, 171, 174, 194-197, 250, 375

оречевлення [reification] 84, 332, 375, 424, 448, 463

Орієнт [Orient] 18, 24, 75, 87, 97, 170, 174, 183, 186-187, 246, 264, 279, 306

орієнталізм [orientalism] 28, 54, 71, 84, 87, 92, 96, 104, 128, 158, 172, 183, 185-187, 221-222, 227, 235, 245-246, 282; {601} - антиорієнталізм 363-364

орієнтальний ренесанс [Oriental Renaissance] 183, 279

ортодоксальність, ортодоксія [orthodoxy] 68, 99, 310, 372, 386, 389, 425, 432, 434-435, 458, 464

освіта [education] 30-31, 48, 62, 124, 148, 167, 169, 182, 202, 243, 286, 309, 347, 366, 416, 439, 445, 452, 454, 460; - арабо-ісламська 371; — колоніальна 84, 161, 170-171, 199, 202, 206, 210, 226, 297, 315, 350-351, 367, 371, 417; — ліберальна 103; — її національні системи 57, 368, 371, 460; — у Сполучених Штатах 78, 90, 103


паназійство [Pan-Asianism] 281, 285

панарабізм [Pan-Arabism] 285, 317, 353

панафриканізм [Pan-Africanism] 281, 285, 317, 341

паноптикум [Panopticon] 17, 241, 306, 315, 416, 421, 432^33, 436, 443, 445, 455

патріотизм [patriotism] 51, 57, 85, 307; — риторика патріотизму 104

перебудова ідеології [reconstitution of ideology] 395, 423

перевписування [reinscription] 298

переплетення [intertwined] — див. історія: переплетення історій, досвід: його переплетеність і взаємонакладність

перетин кордону [crossing borders] 51, 417, 429-430, 441; див. також міґрація, еміґрація, імміґрація

«перший світ» [the Frist World] 370

«перебудова» [perestroika] 457

пізнавана спільнота [knowable community] 123

плантатори, плантації [planters, plantations] 105, 116, 130, 143, 145-146, 149, 151-152, 154, 246, 250, 338

платонізм [Platonism] 199

пов’язаність [linkage] 414, 417

поглиблення недорозвитку [development of underdevelopment] 394

подорож, мандрівка [voyage, travel] 18, 40, 61, 70, 78, 112, 121, 145, 152, 178, 193, 199, 234-235, 237, 240, 242, 271, 301, 341, 354; — лейтмотив подорожі 120, 206, 208, 256, 271, 296, 299; — подорож на південь 299; — подорож на північ 70, 300; див. також «подорож у»

«подорож у» [voyage in] 306, 344, 358, 365

подорожні нотатки [travel writing] 20, 25, 129, 159, 169

поезія [poetry] 37-38, 275, 326-327, 329-331, 334, 336, 379, 389, 424, 435-436

позитивізм [positivism] 440, 456

полігамія [polygamy] 79, 263, 309

політика [politics] 19, 30, 39, 43, 48-49, 66, 76, 80, 83, 89, 93, 151, 201, 224, 241, 249, 292-293, 308, 323, 325, 327, 331, 336, 339, 341, 348, 351, 358, 360, 371, 385, 388-389, 402, 406-407, 413-414, 421, 433, 437, 441-443, 447, 449; — й естетика 67, 429; — й ідентичність 24; — і культура 67, 102, 118, 251, 286; — й мистецтво 175-177, 251, 430; — політика обвинувачення 55-56, 81; див. також риторика обвинувачення; — і риторика 55, 80; — і соціальні науки 101-102, 360-361

політика стримування [containment policy] 396 {602}

понаднаціоналізм [supra-nationalism] 308

порівняльне літературознавство [comparative literature] 85, 8790, 92, 94, 443; — й імперія 95; — його імперське походження 86-87

порядок [order] 19, 57, 59, 74, 91, 115, 122, 137, 144, 155, 159, 169, 227-228, 278, 289, 305, 326, 330, 332, 395, 402, 421, 458, 462; - вдома і закордоном 105, 111, 130, 133, 136-137, 141-143, 146-148, 150, 198, 362; -моральний 133, 150; див. також «новий світовий порядок»

постімперіалізм [post-imperialism] 279

постколоніальність [post-colonial] 28, 53, 55, 63, 70, 76-77, 85, 99, 106, 154, 264, 278, 301, 310, 315, 341-342, 345-346, 357-358, 364, 369, 380, 412, 428-429, 432, 440, 442, 462

постмодернізм [post-modernism] 65, 103, 423, 450, 458; — і споживча культура 450

постмодерність [post-modern] 431

постструктуралізм [poststructuralism] 345, 424, 458

правління [rule] 53, 56, 58, 95, 219-223, 226-227, 254, 260, 286, 288, 350, 370, 405, 414-415, 419, 434; — його стилі 199

привласнення (перепривласнення) [appropriation] 215, 236, 265, 280, 307, 378; — історії 132; — Орієнту Європою 279; — території 215, 236, 265

пригноблені знання [subjugated knowledges] 342

примітивізм [primitivism] 278

присутність [presence] 17-18, 27, 45-46, 111-113, 122-123, 128, 138, 140, 142, 147, 180, 182, 200, 207, 235, 254, 259, 262, 268-269, 283, 287, 292, 318, 404, 407, 421, 451, 464; — білої людини 244, 407; - європейська 117, 244, 254, 283 287, 292; — імперська 113; — Іншого 262; - корінна (тубільна) 30, 256, 262, 283; — метрополійна — див. метрополія: метрополійна присутність; — нова присутність в Європі 270

Просвітництво [Enlightenment] 17, 87, 338-339, 347

простір [space] 17, 91, 132-134, 136-137, 140-141, 144-146, 168, 170, 235-236, 287, 302, 318-319, 342, 375, 413, 434, 458, 461; - просторова історія — див. історія: просторова; — культурний 400; — соціальний 17, 121, 132; див. також організація простору, публічний простір

просторовість [spatiality] 272, 443; див. також простір

професіоналізм [professionalism] 423, 440, 443-444, 447

психологія [psychology] 248, 262, 265; — психіатрія 371; — психоаналіз 103, 385; — психологія мас 128

публічний простір [public space] 402, 410, 420, 423, 431, 453


работоргівля [slave trade] 105, 151-152, 154, 338

рабство [slavery] 60, 69, 79, 105, 143, 146, 152, 154, 156, 162, 186, 189, 246, 253, 260, 281, 298, 301-302, 304-305, 309, 318, {603} 338-339, 354, 358, 362, 387, 389, 405, 440, 456

Радж [Raj] 58, 132, 227, 235, 269, 280, 290, 293, 383

рамки прийняття [framework of acceptance] 423

раса [race] 14, 18, 45, 53-54, 57, 60, 89, 98, 104, 135, 152-153, 160-163, 167, 170-171, 184, 204, 223-224, 229, 244, 248, 276, 292-293, 305, 314, 323, 325-326, 339, 347, 371, 384, 388

расизм [racism] 24, 57, 77, 130, 174, 223, 242, 260, 283, 364, 366, 385, 388, 405, 420, 423, 440; — антирасизм 384

расова теорія [racial theory] 41, 71, 159, 161, 169-170

растафаріанство [rastafarianism] 322

реалізм [realism] 76, 88, 114, 230, 243, 269; — магічний 382, 430

ревізіонізм (ревізія, перегляд) [revisionism, revision] 29, 39, 58, 84, 116-117, 152, 269, 280, 338, 381, 403

рейґанізм [Reaganism] 66, 396

реколонізація [recolonizing] — див. колонізація: реколонізація

Ренесанс [Renaissance] 279-280, 282, 314, 408; - пізній 299; див. також арабський ренесанс, гарлемський ренесанс, орієнтальний ренесанс

ретроспективна згода [retrospective consent] 169

риторика влади [rhetoric of power] 19

риторика обвинувачення [rhetoric of blame] 55, 136, 154, 255

робітничий рух [workers’ movement] 93, 314; — та імперія 98

розчаклування [disenchantment] 269, 435

роман [novel] 15-16, 18, 22, 104, 156, 214, 226, 275, 305, 369, 384, 406, 411, 413, 427, 430-431, 439, 451; — арабський 78, 306; -британський 15, 18, 22-24, 40, 49-50, 72, 76, 96, 111-112, 121-123, 126-127, 129, 140-141, 145-146, 148-149, 151-155, 200, 209-214, 216-218, 220, 222, 225, 229-235, 237, 240, 287-289, 293, 362; — і буржуазне суспільство 121-122, 131; — XIX сторіччя 15, 23, 40, 49-50, 72, 111-112, 114, 122, 127, 129-130, 133, 139, 145-146, 148, 151-155, 230, 269, 295, 362; — і деколонізація 23, 300, 311; — й імперія 12, 15, 23, 26, 41, 76, 96, 106, 111-112, 117-123, 126-131, 137-138, 140-141, 147-149, 153, 200, 204-213, 217-218, 225, 229-230, 232-235, 237-238, 252, 254-256, 260-262, 265, 269-270, 287-288, 291, 293, 296-297, 362; — й імперська естетика 62; — і минуле 306; — і опанування закордонних земель 48, 96, 129, 140; — і простір 133, 150, 235-236; — французький 76, 157, 252, 254, 256, 265-266, 270, 275, 277; див. також література


самоочевидне призначення [Manifest Destiny] 398, 403

свідомість [consciousness] 99, 105, 128, 193, 198, 252-254, 260-261, 282, 296, 298, 304-305, 350, 355, 364, 367, 374-375, 379, 407, 443, 462-463; - ґлобальна 98; — громадська 448; {604} — ідентичнісна 379; — імперська 130, 244; — критична 48, 460; — націоналістична 372; — національна 75, 307, 325, 372, 374, 379, 428; — опозиційна 99; — політична 379; — постколоніальна 154; - релігійна 428; — соціальна 324-325, 372, 379; — суб’єктивна 375; — хибна — див. хибна свідомість; див. також індустрія свідомості світова відповідальність [world responsibility] 398

світова економіка [world-economy] 465

світова система [world system] 369, 393, 428, 431, 452, 465

свобода [freedom] 19, 38, 44, 59, 69, 100, 134, 198, 214, 227, 235, 250, 276, 286, 294, 303, 317, 329-330, 346, 358-359, 361, 364, 387, 395, 403, 407, 419, 433, 456, 459, 461, 466

секулярність [secular] 56, 66, 71, 76, 86, 101, 107-108, 238, 321, 379, 425-426, 434, 441-442, 444, 446, 456-457; — культури 25

сепаратизм [separatism] — 28, 99, 306, 308, 443, 460

сикхізм [Sikh] 222, 234, 291, 431

система контролю [control system] 464

сіонізм [Zionism] 38, 363

скватери [squatters] 453

«слабка думка» [weak thought] 458

смерть природи [death of nature] 459

соціологія [sociology] 12, 87, 159, 224, 228, 248, 259, 360, 363, 394

спасіння [salvation] 120; — і колоніалізм 120, 199

спеціалізація [specialization] 156, 345, 358, 444; - в науці 49, 102-103, 440, 445-446

спільнота культури [community of culture] 357

спільнота методу [community of method] 357

споживацтво [consumerism] 173, 458

спокута [redemption] 120, 275; — і колоніалізм 120, 199

спосіб артикуляції [mode of articulation] — див. артикуляція: спосіб артикуляції

спосіб виробництва [mode of production] 104

спостерігач [observer] 63, 92, 95, 101, 277, 287, 307, 461; — його влада (авторитет) 101, 105-106, 229, 245; — і об’єктивність 95

становище людини [human condition] 255, 260, 267

Старий світ [the Old World] 112

структура почування [structure of feeling] 19, 45, 50, 97, 265

структура ставлення і референції [structure of attitude and reference] 12, 18, 27, 97-98, 111, 128, 130, 153, 174, 191, 197, 277, 293, 297, 337, 341

структуралізм [structuralism] 279, 384, 440, 446

суніти [Sunnis] 431

супереґо [superego] 413

суперечні досвіди [discrepant experiences] — див. досвід: суперечні досвіди

сутність [essence] 29, 53, 60, 71, 96, 98, 104, 139, 162-163, 168, 203, 211, 224, 238, 242, 248, 259, 275, 320, 323-324, 372, 382, 385, 428, 433-434, 441, 443, 456; — англійськість 104, 139, 321, 434; — ірландськість 323-324, 436; {605} — французькість 139, 247; див. також есенціалізм, неґритюд

суфізм [Sufi] 262, 279, 381

сюрреалізм [surrealism] 370


тема зцілення [the theme of healing] 210-211

теорія вимивання [drain theory] 290

територія [territory] 11, 16-17, 22, 24, 26, 39, 41-42, 44, 48, 70, 75, 92-93, 95, 98, 112-113, 120121, 130, 132, 143, 147, 153, 170, 200-201, 203, 214, 247, 249, 256, 262, 266, 276, 281, 283, 285, 295, 297, 300-301, 313, 315, 318-319, 338, 355, 375, 393, 399, 403-405, 433, 441, 454, 462, 467; — боротьба за територію 70, 74, 133, 166, 197, 247, 262, 286, 301; — взаємонакладення територій див. взаємонакладення: територій; — заселення території 43, 122, 132, 256, 319-320; — культурна й географічна 297-298

тероризм [terrorism] 66-67, 77, 251, 364, 412, 420, 431-432, 451, 455

«терористичні» держави [„terrorist states“] 427

тетчеризм [Thatcherism] 66

товаризація [commodification] 444

топос [topos] 70, 299

торгівля [trade] 18-19, 40, 78, 123-125, 147, 150, 152, 156, 162, 167, 199, 201, 205-206, 313, 356-357, 399, 420; див. також вільна торгівля

тоталітаризм [totalitarianism] 66

традиція [tradition] 23, 26, 29, 46-47, 52, 93-94, 101, 103-104, 196, 208, 228, 237, 245, 259, 261, 264-265, 275, 318, 323, 332, 342, 344, 348-349, 360, 405, 422, 435-436, 455, 458, 466-467; — арабська 81, 349, 435; — дебати про неї 29, 38, 87; — і леґітимність 53; — й освіта 14, 30, 57, 103, 445, 460; — і поет 37, 311-312, 320; — юдео-християнська 342, 446; див. також винайдення традиції трайбалізм [tribalism] 57, 278

трансґресія [transgression] 453, 461

«третій світ» [the Third World] 12, 20, 22, 28, 42, 54, 56, 58, 64, 67, 69, 75, 99, 107, 151, 297, 301, 306-307, 310, 331, 340, 360, 369-370, 373, 384-387, 398, 408, 415, 424, 452; — інтелектуал із «третього світу» — див. тубілець: тубільний інтелектуал

«три світи» [three worlds] 394 — 395; див. також «перший світ», «третій світ»

тубілець [the native] 12, 20-22, 25, 46, 53-54, 56, 69-71, 126, 133, 158, 170, 172, 199-200, 204, 206, 211, 218-221, 224-227, 229, 236-238, 242-249, 252, 258, 260-261, 263-265, 267-268, 271, 276, 280-282, 286-287, 292, 294-296, 299, 301-303, 308-309, 311, 316, 318, 320, 335-336, 344, 346, 351-352, 355-357, 361, 365-367, 372-376, 378, 380, 387, 405, 407, 409, 419, 450; — його західні образи 56, 64, 112, 199, 220, 222, 243, 246, 261, 295, 356; — тубільний інтелектуал 47, 55, 59, 99, 226, 270, 293, 299, 306, 335, 342, 358, 360, 366, 370, 373, 436, 458, 464; див. також міф про «лінивого тубільця»

тубільництво [nativism] 28, 85, 297, 304, 322-326, 349, 360, 369, 381-382, 428, 443, 452; — й ідентичність 324 {606}


універсалізм [universalism] 324, 347, 379, 384, 386

універсальність [universality] 88, 95, 102, 250-251, 266, 279, 319, 328, 384, 439, 457, 464; — європоцентрична 87

університет [university] 123, 199, 315, 336, 418, 425-426, 446-447, 453-454; — американський 89, 199, 336, 406, 411, 446, 456; - як утопічний простір 30, 423

утилітаризм [Utilitarianism] 17, 161, 221, 227, 241, 244

уявлені спільноти [imagined communities] 99, 286, 327, 430


фашизм [fascism] 321-322, 325, 328, 440

фемінізм [feminism] 28, 99, 310, 386, 445-446; — і близькосхідні студії 28-29

феодалізм [feudalism] 241, 313; — антифеодалізм 355; - квазіфеодалізм 351

фетва [fatwa] 54, 59, 427, 430-431

фізіократична філософія [physiocratic philosophy] 345, 355

філологія [philology] 92, 103, 159, 172, 174

формація [formation] 44, 48, 71-72, 76, 86, 93-94, 105, 123, 128, 172, 277, 285, 337, 343, 364, 429, 447

фраґментація [fragmentation] 353, 375

французькість [the French] — див. сутність: французькість фундаменталізм [fundamentalism] 14, 75, 324, 382, 430-432, 451-452, 456


халіфат [caliphate] 435 — 436

хибна свідомість [false consciousness] 350, 356

християнство [Christianity] 88, 91, 121, 161, 168, 203, 281, 289, 301, 349, 363, 366; — арабське 81-82; — православне 82


центральність [centrality] 26, 60, 75, 115, 127, 134, 164, 194, 337, 432, 441, 450-451, 461, 465; — європейська географічна 106; - імперського бачення 115

цивілізаційна (цивілізаторська) місія [la mission civilisatrice] див. місія: цивілізаційна

цивілізація [civilization] 11, 50, 52-54, 68, 161, 189, 282, 308, 413, 416, 419, 421, 430, 432, 434, 445; — абасидська 415; - грецька 52; — західна (європейська) 54, 178, 219, 246, 263, 268, 349, 397; - ісламська 414; — світова 413

цукор [sugar] 46, 105, 116, 146-147, 151, 154, 162


чинники виробництва [factors of production] 465

чистість, чистота [purity, pure] 24, 52, 134, 172, 174, 323, 381-382, 428

«човнярі» [boat people] 455


шиїти [Shi’is] 420, 431

шовінізм [chauvinism] 24, 57, 211, 238, 249, 304, 308, 324


юдаїзм [Judaism] 363, 366

юдео-християнськість [Judeo-Christian] 67, 342, 423, 446, 455Зміст         < < <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     > > >
Hosted by uCoz