Головна         < < <     1     2     3     4     5     6     7     8     > > >

Едвард В. САЇД

ОРІЄНТАЛІЗМ

Київ — 2001Увага! Електронний текст приведено у відповідність до сучасного українського правопису.Завантажити архів одним файломЗМІСТ


Про автора . . . . . . . . . . . . . . . . 7


Подяки . . . . . . . . . . . . . . . . 8


Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . 11


Розділ перший. Рамки орієнталізму . . . . . . . . . . . . . . . . 45

І. Як пізнати орієнталів . . . . . . . . . . . . . . . . 46

II. Уявна географія та як вона подається: орієнталізація орієнтала . . . . . . . . . . . . . . . . 70

III. Проекти . . . . . . . . . . . . . . . . 100

IV. Криза . . . . . . . . . . . . . . . . 125


Розділ другий. Орієнталістське структурування та реструктурування . . . . . . . . . . . . . . . . 149

І. Наново проведені кордони, наново визначені проблеми, секуляризована релігія . . . . . . . . . . . 151

II. Сильвестр де Сасі та Ернест Ренан: раціональна антропологія і філологічна лабораторія . . . . . 164

III. Життя на Сході й наука: вимоги лексикографи та уяви . . . . . . . . . . . . . . . . 196

IV. Паломники та паломництва, британські й французькі . . . . . . . . . . . . . . . . 219


Розділ третій. Орієнталізм сьогодні . . . . . . . . . . . . . . . . 261

І. Прихований і очевидний орієнталізм . . . . . . . . . . . . . . . . 262

II. Стиль, експертне знання, бачення: приземленість орієнталізму . . . . . . . . . . . . . . . . 293

III. Новітній англо-французький орієнталізм у своєму повному розквіті . . . . . . . . . . . . . . . . 330

IV. Остання фаза . . . . . . . . . . . . . . . . 368


Післямова . . . . . . . . . . . . . . . . 426


Примітки . . . . . . . . . . . . . . . . 456


Алфавітний покажчик . . . . . . . . . . . . . . . . 484

«Стимулююче, витончене, але водночас войовниче есе, яке заторкне вразливість багатьох самовдоволених осіб. Професор Саїд — палестинський араб, який нині завідує кафедрою англійської та компаративної літератури в Колумбійському університеті. З цієї вигідної позиції він дивиться на Захід, який дивиться на Схід, і йому не подобається те, що він бачить».

Патрик Сіл, «The Observer»«Важлива книжка... Вона покликана привести читача в нову епоху, коли світ зовсім інакше ставитиметься до орієнтальних студій та орієнтальної науки. Ще ніколи не висувалися такі обґрунтовані й такі переконливі звинувачення проти орієнталізму, як звинувачення Саїда».

Нісім Реджванс, «Jerusalem POST»Електронний текст подається з виправленням помилок у власних назвах за виданням: Саїд, Едвард В. Орієнталізм / Пер. з англ. В. Шовкун. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — 511 с. — ISBN 966-500-092-6 (укр.) — ISBN 0-394-74067-X (англ.)

Американський професор Едвард Саїд (за своїм походженням араб з Палестини) є автором понад 20-ти книжок та багатьох статей, здебільшого з проблем орієнталістики. Пропонована увазі читачів книжка дає аналіз орієнталізму як цілісної системи західних уявлень про Схід. Автор переконливо показує, що Захід завжди дивився на Схід крізь лупу орієнталізму й при цьому надавав значно більшої ваги власним упередженням та апріорним схемам, аніж об’єктивним реальностям східного буття.

ББК 63.3(5)-7 С 14

Edward W. Said. Orientalism. 1978


Це видання здійснено за фінансової та експертної підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» в рамках спільної програми з Центром розвитку видавничої справи Інституту відкритого суспільства — Будапешт.

Sponsored by the International Renaissance Foundation in the frames of joint program with the Center for Publishing Development of the Open Society Institute - Budapest.

Гостьова книга на UCOZ

Головна         < < <     1     2     3     4     5     6     7     8     > > >
Hosted by uCoz